Istotną kwestią jest dbanie o dobry stan techniczny silnika, zwłaszcza tyczy się to wymiany zużytego oleju silnikowego. Turbosprężarka jest co prawda urządzeniem zewnętrznym, ale uzależnionym od silnika, a zwłaszcza od jego układu smarowania, który spełnia również funkcję chłodzenia. Wymiana oleju jest związana oczywiście z utratą jego właściwości, które są wymagane by zapewnić prawidłową eksploatację. Kontrola kondycji silnika jest o tyle ważne, że niedopatrzenie się ewentualnej jego awarii lub technicznego zużycia może spowodować rozszczelnienie turbosprężarki, z racji tego, iż dynamiczne uszczelnienie typu labiryntowego jest wrażliwe na nadciśnienie powstałe w skrzyni korbowej nadmiernie eksploatowanego oraz zużytego technicznie silnika. Efektem takiego stanu rzeczy jest w znacznej mierze utrudniony, swobodny spływ oleju do miski olejowej a w efekcie, wyciek oleju przez dynamiczne uszczelnienie typu labiryntowego w korpusie turbosprężarki. Wyciek czynnika smarującego przez uszczelnienie powoduje przedostawanie się oleju do układu dolotowego silnika, co w konsekwencji prowadzi do awarii lub zniszczenia zespołu turbosprężarki.

Na wydłużenie okresu bez awaryjnego eksploatowania pojazdu z silnikiem doładowanym, znaczenie mają również wymiany filtra powietrza oraz dbałość o szczelność układu dolotowego. Nawet niewielkie nieszczelności układu doprowadzają do zaburzenia pracy turbosprężarki, dla której zostały przewidziane konkretne parametry eksploatacyjne, m.in. zapotrzebowanie na ilość ładunku powietrza. Lokalny spadek ciśnienia w układzie dolotowym silnika może spowodować przedostanie się – przez dynamiczne uszczelnienie turbosprężarki – oleju do układu zasilania w powietrze, co oczywiście pogarsza smarowanie łożysk urządzenia. Warto jest zwrócić uwagę na intercooler, który często ulega uszkodzeniu mechanicznego co może powodować powstawanie nieszczelności. Regularna wymiana filtra powietrza chroni nas nie tylko przed większym zużyciem paliwa, ale pozwoli też na ochronę przed uszkodzeniem delikatnego wirnika sprężarki. Sprawa filtrów powietrza też nie jest prosta. Wielu ludzi decyduje się na kupno tanich zamienników, które mają znacznie gorsze parametry pracy. Skutki tego mogą być takie same, jak jazda ze zużytym filtrem powietrza. Warto więc dopłacić parę złotych więcej i mieć przekonanie że dobrze dbamy o samochód. Podobna sprawa tyczy się również marki filtra oleju. Stosować należy tylko i wyłącznie dobrej i znanej marki filtry oleju.

Jedną z bezpośrednich przyczyn awarii turbosprężarki jest obecność ciał obcych w układzie doładowania.

Uszkodzone koło kompresji turbosprężarki na skutek obecności ciała obcego:

 

Uszkodzenia tego typu można rozpoznać, po wyłamanej łopatce wirnika, rysach na obudowie strony wewnętrznej turbosprężarki. Ważną rzeczą jest, by dobierać dobry olej do silnika, zalecany oczywiście przez producenta. Olej szybko traci swoje właściwości, przez co może dochodzić do podobnych uszkodzeń. Dzieje się tak z powodu podwyższonych temperatur pracy w komorze spalania na skutek zastosowania doładowania. Powstałe podczas spalania paliwa w silniku nagary również częściowo przenikają do oleju, choć są w większości wyłapywane przez filtr oleju. Warto mieć na uwadze to, że olej niskiej jakości ma tendencję do koksowania. By zabezpieczyć swoją turbosprężarkę oraz silnik, należy regularnie wymieniać filtr oleju. Jego nie wymiana może w konsekwencji doprowadzić do tego, że zanieczyszczony olej zacznie trafiać do turbosprężarki co doprowadzi do powstawania głębokich rys na wałku głównym zespołu wirników turbosprężarki. Warto również wspomnieć o charakterystycznej budowie filtra oleju, która umożliwia szybsze dostarczenie czynnika smarującego do zespołu łożyskowania turbosprężarki. Często jako przyczynę awarii podaje się nieodpowiednie działanie zaworu obejściowego filtra oleju. Zbyt niski poziom oleju może spowodować opóźnione jego dostarczenie do turbosprężarki, co może uszkodzić łożyskowanie. Należy również zwrócić uwagę na ewentualną niską sprawność układu smarowania, co powoduje niedostatki w procesie smarowania.

Uszkodzony wirnik na skutek braku smarowania:

 

Uszkodzony wirnik turbosprężarki na skutek obecności ciała obcego:

 

Uszkodzony wirnik turbosprężarki na skutek zbyt wysokiej temperatury spalin:

 

W trakcie wykonywania napraw i przeglądów pojazdu ciała obce również mogą przeniknąć do układu smarowania i doprowadzić do zanieczyszczenia układu smarowania. Sam zabieg montażu turbosprężarki jest również opisany wskazówkami przez producenta jak np. zalanie olejem przed uruchomieniem silnika.

Kolejnym objawem nieodpowiedniej eksploatacji jest lokalne przegrzanie elementów turbosprężarki, będące efektem nagłej przerwy w procesie smarowania charakterystycznej dla nagłego wyłączenia nagrzanego silnika. Mając na uwadze zainicjowanie w wyniku nagłego lokalnego wzrostu temperatury procesu koksowania się oleju, należy wspomnieć o konsekwencjach, jakie ze sobą niesie tak powstałe zjawisko. W efekcie koksowania oleju następuje korozja systemu łożyskowania zespołu turbosprężarki oraz zmniejszenie drożności, a z czasem zablokowanie kanałów olejowych w korpusie urządzenia. Dochodzi również do zniszczenia labiryntowego uszczelnienia turbosprężarki, co prowadzi z kolei do powstania wycieków oleju. Przegrzanie jest również charakterystyczne dla niedrożnego filtra powietrza. Dodatkowym powodem nadmiernej temperatury może być źle wyregulowany układ zasilania w paliwo, zarówno w odniesieniu do wtryskiwaczy, jak i pompy wtryskowej.

Diagnostyka turbosprężarki

Niedostateczna moc silnika może wynikać z takich czynników, jak:

Zanieczyszczony filtr powietrza – wymienić filtr powietrza na nowy, zalecany przez producenta,
Przytkany kolektor ssący – oczyścić lub wymienić,
Niedrożność przewodu między kolektorem ssącym a turbosprężarką – oczyścić lub wymienić,
Nieszczelność między turbosprężarką a kolektorem ssącym – usunąć nieszczelność,
Zanieczyszczenia w kolektorze wylotowym – oczyścić kolektor wylotowy,
Nieszczelność pomiędzy kolektorem wylotowym a głowicą silnika – wymienić uszczelkę lub kolektor wylotowy,
Nieszczelność pomiędzy kolektorem wylotowym a turbosprężarką – wymienić uszczelkę kolektora wylotowego, a także sprawdzić mocowania turbosprężarki,
Nieprawidłowe ustawienie rozrządu – wyregulować układ rozrządu,
Niedrożność lub nieszczelność układu wydechowego – sprawdzić układ i wymienić zużytych elementów,
Zużycie gładzi cylindrowych, tłoków, pierścieni, zaworów, gniazd zaworowych – wymienić zużyte elementy,
Nagromadzenie zanieczyszczeń w korpusie sprężarki – wykonać przegląd turbosprężarki a także silnika,
Niepoprawne działanie nastawnika zmiennej geometrii turbosprężarki – sprawdzić układ sterowania zmienną geometrią,
Nieprawidłowa praca zaworu EGR – sprawdzić układ EGR oraz oczyścić go z zanieczyszczeń,

Nadmierne zużycie oleju może być spowodowane następującymi czynnikami:

Zanieczyszczony filtr powietrza – wymienić filtr powietrza,
Zanieczyszczony kolektor wylotowy – oczyścić kolektor wylotowy,
Nieszczelność między kolektorem ssącym a turbosprężarką – zlokalizować i usunąć nieszczelność,
Niedrożność w kolektorze ssącym – sprawdzić kolektor i oczyścić,
Niedrożność przewodu odprowadzającego olej z turbosprężarki – sprawdzić geometrię zamocowania przewodu, oczyścić wewnątrz bądź wymienić.
Niedrożność odmy silnika – sprawdzić geometrię, drożność lub wymienić,
Zanieczyszczenia w kanałach olejowych turbosprężarki – wykonać przegląd urządzenia oraz wymienić płyn eksploatacyjne silnika,

Hałaśliwa praca turbosprężarki może być związana z:

Niedrożnym przewodem łączącym turbosprężarkę z kolektorem dolotowym – oczyścić przewód lub wymienić,
Niedrożny przewód między filtrem powietrza a turbosprężarką – oczyścić przewód lub wymienić,
Niedrożny kolektor dolotowy – oczyścić lub wymienić,
Nieszczelność w kolektorze wylotowym – usunąć nieszczelność,
Zanieczyszczenia w kolektorze wylotowym – oczyścić kolektor,
Nieszczelny układ wydechowy – usunąć nieszczelność lub wymienić zużyte elementy,
Nieszczelność między kolektorem dolotowym a głowicą silnika – wymienić uszczelkę i sprawdzić stan kolektora dolotowego,

Przyczynami narastającego hałasu pracy turbosprężarki mogą być:

Zanieczyszczony filtr powietrza – wymienić filtr powietrza,
Zanieczyszczenia korpusu oraz strony ssącej turbosprężarki – wykonać przegląd urządzenia oraz wymienić płyny eksploatacyjne silnika,

Czarne spaliny wydobywające się z układu wydechowego mogą świadczyć o:

Zanieczyszczeniu filtra powietrza – wymienić filtr powietrza,
Niedrożny przewód między obudową filtra powietrza a turbosprężarką – oczyścić przewód i wymienić filtr powietrza,
Niedrożny przewód między kolektorem dolotowym a filtrem powietrza – oczyścić przewód,
Niedrożny układ wydechowy – Oczyścić oraz sprawdzić stan techniczny układu,
Nieprawidłowa praca układu wtryskowego – wyregulować oraz wymienić zużyte elementy,
Nieszczelność między kolektorem dolotowym a głowicą silnika – wymienić uszczelkę oraz sprawdzić połączenie,
Uszkodzona turbosprężarka – naprawić lub oddać do regeneracji turbosprężarkę.

Niebieskie spaliny wydobywające się z układu wydechowego mogą być spowodowane:

Zanieczyszczonym filtrem powietrza – wymienić filtr powietrza,
Zanieczyszczone kanały olejowe turbosprężarki – wykonać przegląd turbo oraz zmienić olej silnikowy,
Zanieczyszczenia w kolektorze wylotowym – oczyścić kolektor,
Niedrożny przewód odprowadzający olej z turbosprężarki – sprawdzić przewód, oczyścić lub wymienić,
Zużyte elementy silnika: tłoki, pierścienie, zawory, gładzie cylindrów – wymienić zużyte elementy,
Zanieczyszczona strona sprężająca turbosprężarki – oczyścić elementy oraz wykonać przegląd turbosprężarki.

Wycieki oleju od strony turbiny mogą powstawać na skutek następujących przyczyn:

Niedrożny przewód odprowadzający olej z turbosprężarki – sprawdzić poprawność zamocowania przewodu, oczyścić lub wymienić na nowy,
Niedrożna odma silnika – oczyścić ewentualnie wymienić,
Zanieczyszczone kanały olejowe w turbosprężarce – oczyścić kanały olejowe oraz sprawdzić stan turbosprężarki,
Zanieczyszczony wirnik sprężarki oraz obudowa – oczyścić elementy oraz sprawdzić ich stan techniczny,
Zużyte tłoki, zawory, pierścienie – wymienić zużyte elementy.

Z kolei wyciek oleju od strony sprężającej turbosprężarki może być spowodowany:

Zanieczyszczeniami w obudowie turbosprężarki po stronie sprężającej – oczyścić i ocenić stan techniczny wirnika i obudowy,
Zanieczyszczony filtr powietrza – wymienić filtr powietrza na nowy,
Zużyte gładzie cylindrowe, tłoki, zawory, pierścienie – wymienić zużyte elementy,
Niedrożna odma silnika – oczyścić odmę lub wymienić na nową,
Zanieczyszczone kanały olejowe w turbosprężarce – oczyścić kanały olejowe, sprawdzić stan techniczny turbosprężarki, wymienić płyny eksploatacyjne silnika.

Sprawdzanie luzów w turbosprężarce

By móc ocenić luz osiowy oraz promieniowy wałka wirnika, niezbędne jest wykonanie kilku czynności:

  1. Obrócić wałkiem wirnika przy nakrętce lub kole turbiny, aż zalegający nagar oleju zostanie usunięty z wałka i obudowy turbosprężarki.

  2. Obracają wałek zwracać uwagę, czy nie blokuje się i równomiernie się obraca. Wałek wirnika jest stabilizowany odśrodkowo i jest prowadzony w ułożyskowaniu z względnie dużymi luzami.

  3. Poruszyć wałkiem wirnika w kierunku osiowym (sprawdzenie luzu osiowego) i sprawdzić, czy wyczuwalny jest luz lub słychać stukanie. Jeżeli wyżej wymieniony luz jest nie wyczuwalny i nie słychać stukania przy próbie poruszenia wirnika, wówczas luz osiowy jest prawidłowy. Jeśli z kolei występuje, należy wymienić turbosprężarkę.

  4. Poruszyć wałkiem wirnika w kierunku promieniowym (sprawdzanie luzu promieniowego) obracając nim i sprawdzić, czy jest wyczuwane opieranie się koła turbiny lub sprężarki o obudowę turbosprężarki. Jeśli opieranie się nie jest wyczuwalne, wówczas luz promieniowy jest prawidłowy. Jeśli dochodzi do kontaktu wirnika z obudową, wówczas luz promieniowy jest niepoprawny co kwalifikuje turbosprężarkę do wymiany.

m-tech regeneracja
Uszkodzony wirnik na skutek braku smarowania:
Uszkodzony wirnik turbosprężarki na skutek obecności ciała obcego:
m-tech